хуудасны_дээд_арын

Nilson Report, POS Terminal Shipments, 2021 оны 9-р сар

Morefun нь Дэлхийд 3-р байранд, Ази Номхон Далайд 1-р байранд ордог

Илүү хөгжилтэй гүйцэтгэлийн онцлох үйл явдлууд:
● Тээвэрлэсэн: 11.52 сая, ● 51.3%-ийн өсөлт
● Зах зээлийн эзлэх хувь: 8.54%, ● 45.39%-ийн өсөлт
● Дэлхийн чансаа: 3-р, ● 8-аас дээш
● Ази Номхон далайн зэрэглэл: 1-р, ●Том зах зээлийн 5-р байрнаас дээш (68.26%)

мэдээ мэдээ


Шуудангийн цаг: 2022-01-04